Afgelopen week sprak ik een werknemer die van zijn werkgever een beëindigingsvoorstel had gekregen. In het beëindigingsvoorstel stond dat het concurrentiebeding van kracht bleef.

Overeenkomst voor bepaalde tijd

De werknemer was toen hij in dienst kwam een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeengekomen. In die arbeidsovereenkomst stond een concurrentiebeding. Om rechtsgeldig een concurrentiebeding voor bepaalde tijd overeen te komen, moet onder andere het zwaarwegend bedrijfsbelang zijn gemotiveerd. Dit was niet gebeurd. Het concurrentiebeding was daarom niet rechtsgeldig overeengekomen.

Overeenkomst voor onbepaalde tijd

Uiteindelijk was de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd onder dezelfde voorwaarden voor onbepaalde tijd verlengd. Dit betekent dat ook in de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geen concurrentiebeding is overeengekomen. Deze werkgever kan de werknemer dus niet aan het concurrentiebeding houden.

Doel van het concurrentiebeding

In veel arbeidsovereenkomsten wordt standaard een concurrentiebeding overeengekomen. Dit beding verbiedt een werknemer om soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. De werkgever komt een concurrentiebeding overeen om zijn bedrijfsbelangen te beschermen, zoals bedrijfsgeheimen.

Het probleem met het huidige concurrentiebeding is dat dit regelmatig standaard en zo breed wordt vastgelegd, dat het voor een werknemer lastig is om elders zijn werk uit te voeren.

Huidige mogelijkheden

Een concurrentiebeding is rechtsgeldig als het concurrentiebeding schriftelijk overeen is gekomen met een meerderjarige werknemer. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geldt daarnaast dat sprake moet zijn van een zwaarwegend bedrijfsbelang, dit belang moet schriftelijk gemotiveerd zijn.

Als het concurrentiebeding rechtsgeldig overeen is gekomen kan de werknemer achteraf aan de rechter verzoeken om het beding (gedeeltelijk) te vernietigen. Ook kan de werknemer vorderen dat de werkgever een vergoeding aan de werknemer verschuldigd is als hij aan het concurrentiebeding gehouden wordt. Een vergoeding kan worden toegekend als het concurrentiebeding de werknemer in belangrijke mate belemmert om elders werkzaam te zijn.

Als de werknemer concurrerende werkzaamheden wil gaan uitvoeren loopt hij een groot risico dat hij de overeengekomen boete aan de werkgever moet betalen. Als de werknemer dit risico niet wil lopen, en er met zijn werkgever niet uitkomt, moet hij procederen. Dit kost tijd, geld en brengt risico’s met zich.

Hervorming concurrentieding

Om de arbeidsmarkt flexibeler te maken heeft minister Van Gennip het voornemen om de regels over het concurrentiebeding aan te passen. Hierdoor wordt het voor de werkgever moeilijker om een concurrentiebeding met de werknemer overeen te komen. De wijzigingen die Minister van Gennip wil doorvoeren zijn:

  • het concurrentiebeding begrenzen in duur (dit is nu niet in de wet geregeld);
  • de verplichtstelling dat het geografisch bereik gespecificeerd en gemotiveerd in het concurrentiebeding wordt opgenomen (dit is nu niet in de wet geregeld);
  • de verplichtstelling dat het zwaarwegend bedrijfsbelang wordt gemotiveerd (nu is die motivatie alleen verplicht als het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt overeengekomen);
  • de verplichting voor de werkgever om de werknemer een vergoeding te betalen als hij de werknemer aan het concurrentiebeding houdt. De vergoeding bedraagt een wettelijk vastgesteld percentage van het salaris van de werknemer (nu moet de werknemer een vergoeding vorderen bij de rechter en die vergoeding wordt niet snel toegekend).

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen wordt het lastiger om rechtsgeldig een concurrentiebeding overeen te komen. Als de werkgever de werknemer aan het beding wil houden, heeft de werknemer recht op een vergoeding. Minister Van Gennip heeft aangegeven dat het wetsvoorstel naar verwachting eind 2023 afgerond is.

Wil jij als werkgever of werknemer meer weten over de (on)mogelijkheden van een concurrentiebeding, neem dan contact met mij op, dat kan ook via LinkedIn..