Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Het wordt dan financieel aantrekkelijk om met werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren overeen te komen. Voor 5 werknemers met een modaal inkomen scheelt dit ongeveer € 7.500,00 WW-premie per jaar. Daarnaast is het vanaf 1 januari 2020 ook verplicht om op de loonstrook te vermelden of de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd heeft.

Via YouTube kun je de video bekijken en onderstaand kun je de tekst lezen.

 

Vanaf 2020 is de WW-premie afhankelijk van het type arbeidsovereenkomst
In mijn vorige blog over de verruiming van de ketenregeling schreef ik dat de hoogte van de WW-premie ook mee kan wegen bij het besluit een werknemer een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd aan te bieden. Het kabinet wil werkgevers stimuleren om werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren aan te bieden. Je betaalt daarom vanaf 1 januari 2020 een hogere WW-premie voor werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst. De lage WW-premie bedraagt 2,94% en de hoge WW-premie 7,94%.

De lage WW-premie
Je betaalt de lage WW-premie voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren. Daarnaast zijn er nog een aantal uitzonderingen waarbij je ook de lage WW-premie mag betalen. Denk aan BBL-leerlingen en werknemers jonger dan 21 jaar die maximaal 52 uur per maand werken. Dit komt neer op gemiddeld 12 uur per week.

Alsnog de hoge WW-premie
In twee gevallen is met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie van toepassing:

    • als de arbeidsovereenkomst uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking eindigt;
    • als er in een kalenderjaar 30% meer uren zijn uitbetaald dan in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Denk bijvoorbeeld aan de werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft voor 24 uur per week en gemiddeld 32 uur per week heeft gewerkt.

Afweging soort arbeidsovereenkomst
Wil jij advies over de wijze waarop je flexibiliteit kunt combineren met de lage WW-premie, neem dan contact met mij op. Het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kun je op deze plek downloaden.