Onlangs werd het coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie gepubliceerd. Hierin staan ook de arbeidsrechtelijke plannen. Op LinkedIn publiceerde ik een samenvatting van de arbeidsrechtelijke plannen uit het Coalitieakkoord.

Deze plannen bestaan onder andere uit:

  • Lastenverlichting van het mkb via loondoorbetaling bij ziekte.
  • Verkleinen van de verschillen tussen vast en flex. Te veel mensen in Nederland zijn afhankelijk van tijdelijke contracten.
  • Het minimumuurloon wordt ingevoerd gebaseerd op basis van een 36-urige werkweek (nu is het uurloon afhankelijk van het aantal uren in een volledige werkweek (36-40 uur). Dit zorgt voor ongelijkheid.
  • Er komt helderheid voor zelfstandigen. Echte zelfstandigen worden ondersteund en ondernemerschap wordt gestimuleerd. De webmodule wordt doorontwikkeld en moet vooraf bijdragen aan meer zekerheid voor zzp-ers over de aard van de arbeidsrelatie.
  • Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen.
  • De beschutte werkplekken worden verder uitgebreid.
  • De overgang van werk-naar-werk en van uitkering-naar-werk wordt gestimuleerd. Onderdeel hiervan zijn instrumenten voor om- en bijscholing die de overstap naar tekortberoepen ondersteunen.
  • De mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te beĆ«indigen via een van-werk-naar-werk-route wordt nader uitgewerkt.
  • Bij ziekte zal de re-integratie zich in het tweede jaar in principe gaan richten op het tweede spoor, met als doel de WIA-instroom te beperken.
  • Het wordt voor ouders aantrekkelijker gemaakt om werk en zorg te combineren door o.a. het uitbreiden van het betaald ouderschapsverlof naar 70%, het bestrijden van zwangerschapsdiscriminatie en door beter te controleren op loonverschillen. Ook heeft dit tot doel een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities te realiseren.

Het overzicht van arbeidsrechtelijke plannen publiceerde ik eerder in dit bericht op LinkedIn.