Arbeidsconflict en disfunctioneren

Een vervelende situatie; een werknemer disfunctioneert of er is zelfs sprake van een arbeidsconflict. Hoe ga je met deze situatie om? Eén ding is duidelijk, je wilt het zo snel mogelijk oplossen. Ik kan je hierbij helpen door de mogelijkheden met je te bespreken en je te begeleiden om uiteindelijk tot een oplossing te komen.

Arbeidsconflict

Wanneer onenigheid tussen jou en je werknemer te lang blijft voortbestaan is sprake van een arbeidsconflict of verstoorde arbeidsrelatie. Bij een arbeidsconflict raakt vaak niet alleen jij en je betrokken werknemer gefrustreerd, ook in de rest van het team kunnen spanningen ontstaan. Een werknemer kan zich ook ziek melden. Het is daarom belangrijk tijdig actie te ondernemen, zodat een oplossing voor het conflict kan worden gezocht.

Disfunctioneren

Er is sprake van disfunctioneren als de werknemer niet voldoet aan de functiecriteria. Om het functioneren van de werknemer te verbeteren kan je een verbetertraject met de werknemer ingaan. Hierbij is het onder andere van belang dat vooraf heldere afspraken worden gemaakt en deze met regelmaat worden geëvalueerd. Hier kan ik je bij begeleiden.

Ontslag wegens disfunctioneren

Uiteraard kan ik je ook adviseren over de mogelijkheden van ontslag wegens disfunctioneren. Denk bijvoorbeeld aan een beëindiging met wederzijds goedvinden. De voorwaarden waaronder het dienstverband dan eindigt, worden opgenomen in een schriftelijke beëindigingsovereenkomst in de vorm van een vaststellingsovereenkomst.

Een belangrijke voorwaarden voor de werknemer is over het algemeen de transitievergoeding. Deze is van een aantal componenten afhankelijk. Naast de transitievergoeding zijn er nog andere zaken waarover je met een werknemer afspraken kunt maken. Het is belangrijk vooraf goed af te wegen welk voorstel je de werknemer doet. Ik kan je hierover adviseren en je bijstaan als gemachtigde gedurende de onderhandelingen.

Ik hanteer een doeltreffende aanpak, met ook als doel spoedig de rust terug te brengen in jouw organisatie.