Zieke werknemer

Iedereen is helaas weleens ziek, echter een zieke werknemer is voor jou vaak ook vervelend. Er komen vragen naar boven, waarvan het antwoord waarschijnlijk om extra toelichting vraagt.

Denk hierbij aan:

  • Wanneer een werknemer ziek is mag hij dan wel op vakantie? En zo ja, moet de werknemer dan vakantiedagen opnemen?
  • Wat betekenen de termen Spoor 1 en Spoor 2 vanuit de Wet Verbetering Poortwachter en wat wordt er van mij en mijn werknemer verwacht?
  • Wat kan ik doen wanneer mijn werknemer niet meewerkt aan een re-integratietraject? Kan ik dan de loonbetaling stopzetten?
  • Wat kan ik doen als een werknemer zich ziek meldt, terwijl er sprake is van een arbeidsconflict?
  • Wanneer legt het UWV een loonsanctie op?
  • Kan mijn werknemer ziek uit dienst indien hij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft?
  • Kan ik het dienstverband beĆ«indigen van een een langdurig zieke werknemer en moet ik dan een vergoeding betalen?

Ik kan jou met betrekking tot deze vraagstukken adviseren.

Wet Verbetering Poortwachter

Indien een werknemer ziek is dient de Wet Verbetering Poortwachter te worden gevolgd. Deze wet schrijft duidelijke tijdsgebonden acties voor die door jou in samenwerking met de werknemer moeten worden uitgevoerd. Het is in jouw belang dat er goede afspraken worden gemaakt, waaraan beide partijen zich houden.

Graag adviseer en verhelder ik welke stappen jij kunt nemen.