Studiekosten: Moet de werknemer deze terugbetalen wanneer het dienstverband eindigt?

Vind jij het als werkgever belangrijk dat een werknemer studiekosten terugbetaalt indien het dienstverband eindigt? In deze blog leg ik de mogelijkheden uit.


Via youtube kun je de video bekijken en onderstaand kun je de tekst lezen.

Studiekosten
Een werknemer wil zich graag verder ontwikkelen en een cursus of studie volgen. Jij wilt de opleiding betalen, maar dan wil je ook langere tijd van de opgedane kennis en vaardigheden kunnen profiteren. Indien het dienstverband op korte termijn eindigt, wil je dat de werknemer studiekosten terugbetaalt. Hierover kun je afspraken maken in een studiekostenovereenkomst.

Een studiekostenovereenkomst
In een studiekostenovereenkomst spreek je met de werknemer af dat de werknemer studiekosten terugbetaalt als de arbeidsovereenkomst binnen een bepaalde termijn eindigt. Naast de kosten die aan het opleidingsinstituut worden betaald, kun je ook afspraken maken over andere studiekosten. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten of studie-uren. In de wet is niet geregeld waar een studieovereenkomst aan dient te voldoen. De Hoge Raad heeft hier wel duidelijke criteria voor geformuleerd:

  • de termijn waarover je wordt geacht baat te hebben bij de kennis en vaardigheden die de werknemer opdoet dient te worden benoemd; en
  • voor de werknemer dient duidelijk te zijn welke bedragen onder de terugbetalingsregeling vallen; en
  • de verplichting dat de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst, tijdens de studie of direct na afloop aan de werkgever de studiekosten dient terug te betalen dient te zijn overeengekomen; en
  • de terugbetalingsplicht dient in een glijdende schaal te worden verminderd naar evenredigheid van de termijn waarover je baat hebt van de opgedane kennis en vaardigheden.

Wanneer je een studiekostenovereenkomst hebt gesloten, kunnen er alsnog omstandigheden zijn waardoor het niet redelijk is dat de werknemer studiekosten terugbetaalt. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat het dienstverband op initiatief van de werkgever eindigt.

Cao of arbeidsvoorwaardenreglement
Ik heb uitgelegd dat het voor een werknemer duidelijk moet zijn welke studiekosten onder de terugbetalingsregeling vallen. Het is daarom belangrijk om de afspraak schriftelijk vast te leggen in een studiekostenovereenkomst. Studiekosten terugvorderen verwijzend naar een studiekostenregeling in een cao of arbeidsvoorwaardenreglement is over het algemeen niet voldoende. Uiteraard kun je wel in een studiekostenovereenkomst verwijzen naar een terugbetalingsregeling in de cao of het arbeidsvoorwaardenreglement. Deze dient dan wel te voldoen aan de criteria van de Hoge Raad.

Studiekosten verrekenen met de transitievergoeding
Het is onder een aantal voorwaarden ook mogelijk studiekosten te verrekenen met de transitievergoeding. Van belang is bijvoorbeeld dat dit met de werknemer schriftelijk is afgesproken en deze kosten niet op iemand anders kunnen worden verhaald.

Mocht je meer willen weten over een studiekostenovereenkomst of het verrekenen van studiekosten met de transitievergoeding? Neem dan gerust contact met mij op.

Het arrest van de Hoge Raad kun je lezen op deze plek.