Je ontslaat een werknemer rechtsgeldig op staande voet, heeft de werknemer dan recht op de transitievergoeding? Onderstaand kun je het artikel lezen over geldig ontslag op staande voet of bekijk via YouTube de video.

Het recht op transitievergoeding

In de wet is geregeld dat de werknemer recht heeft op de transitievergoeding, indien het dienstverband op jouw initiatief eindigt. Hierop bestaan een aantal uitzonderingen. De transitievergoeding is bijvoorbeeld niet verschuldigd indien de beëindiging van het dienstverband een gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Wellicht zegt je onderbuikgevoel dat een werknemer geen recht heeft op de transitievergoeding, wanneer je de werknemer rechtsgeldig op staande voet kunt ontslaan.

Ontslag op staande voet

Een rechtsgeldig ontslag op staande voet dient echter aan de drie volgende vereisten te voldoen:

1) de arbeidsovereenkomst is onverwijld opgezegd;
2) om een dringende reden;
3) met onverwijlde mededeling van de dringende reden.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat voor ‘een dringende reden’ niet per se sprake hoeft te zijn van ‘ernstig verwijtbaar handelen’. Ik zal het verschil uitleggen aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Een werknemer werd rechtsgeldig op staande voet ontslagen, omdat hij onder invloed van alcohol op het werk was verschenen. De werknemer heeft de transitievergoeding niet ontvangen en is daarom een procedure tegen zijn voormalig werkgever gestart. De Hoge Raad oordeelde uiteindelijk dat het recht op transitievergoeding afzonderlijk moet worden beoordeeld.

De conclusie uit dit arrest is dat een werknemer toch recht kan hebben op de transitievergoeding ondanks dat hij rechtsgeldig op staande voet is ontslagen.

Specifieke geval

Wil je advies over bijvoorbeeld ontslag op staande voet of over de transitievergoeding kun je uiteraard contact met mij opnemen.