Nu al profiteren van de ketenregeling van drie jaar

Per 1 januari 2020 wordt de ketenregeling voor tijdelijke contracten verruimd van twee naar drie jaar. Wist je dat je daar nu al van kunt profiteren?

 

De huidige regels
Onder de Wet werk en zekerheid geldt de zogenoemde ‘3 x 2 x 6’ regel. Dit betekent dat je maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunt sluiten met een werknemer in maximaal twee jaar. Wanneer je daarna geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wilt overeenkomen dient de keten zes maanden en één dag onderbroken te worden. Daarna kun je weer opnieuw gebruik maken van de ketenregeling.

 

De wijzigingen
De ketenregeling wordt per 1 januari 2020 verruimd. Hierdoor wordt de ‘3 x 2 x 6’ regel verruimd naar ‘3 x 3 x 6’. Dit betekent dat je maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, gedurende maximaal drie jaar kunt overeenkomen. Indien je daarna geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd overeen wilt komen geldt nog steeds de minimale onderbreking van zes maanden en één dag.

 

Nu al profiteren van de verruiming
Wanneer een arbeidsovereenkomst de komende maand van rechtswege eindigt kun je al inspelen op de nieuwe wetgeving, voorwaarde is dat de termijn van twee jaar verstrijkt na 31 december 2019.

Een voorbeeld:
Flex BV is met Johan een arbeidsovereenkomst aangegaan per 1 juni 2018 voor zes maanden. Per 1 december 2018 heeft Flex BV de arbeidsovereenkomst voor één jaar verlengd. Indien de arbeidsovereenkomst van Johan nogmaals wordt verlengd, kan dat onder de huidige wetgeving nog zes maanden. De termijn van twee jaar eindigt echter na 31 december 2019. Dit betekent dat Flex BV direct kan inspelen op de nieuwe wetgeving en de arbeidsovereenkomst direct voor (maximaal) 18 maanden kan verlengen tot 1 juni 2021. Zo kan Flex BV direct profiteren van de termijn van drie jaar. Indien Flex BV kiest voor een kortere verlenging, kan niet van de termijn van drie jaar worden geprofiteerd. Je kunt immers maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overeen komen.

 

Specifieke situatie?
In deze blog is de hoofdregel uitgelegd, voor jouw specifieke situatie kunnen andere regels gelden. Daarnaast is het ook belangrijk het verschil in WW-premie mee te wegen in de keuze die je maakt. Dit leg ik in een volgende blog uit. Ben jij benieuwd op welke wijze jij optimaal gebruik kan maken van de ketenregeling? Neem dan contact met mij op.