Is het noodzakelijk om bij een functiewijziging het relatiebeding opnieuw overeen te komen?

Met een werknemer is een relatiebeding overeengekomen, maar gedurende het dienstverband wijzigt de functie van de werknemer. In deze video/blog leg ik uit hoe je kunt beoordelen of het relatiebeding opnieuw moet worden overeengekomen.

Via Youtube kun je de video bekijken en onderstaand kun je de tekst lezen.
 

Het relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geldig, indien wordt voldaan aan de volgende vereiste:

  • het relatiebeding is schriftelijk overeengekomen;
  • de werknemer is meerderjarig.

Dit neemt echter niet weg dat de werknemer de rechter kan verzoeken het relatiebeding geheel of gedeeltelijk te vernietigen als het beding onredelijk is in vergelijking met het belang wat de werkgever heeft.
 

Het relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Een relatiebeding is ook geldig indien deze is overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en aan de volgende criteria wordt voldaan:

  • het relatiebeding is schriftelijk overeengekomen;
  • de werknemer is meerderjarig;
  • uit de schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Indien de werknemer van mening is dat het beding niet noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen kan de werknemer de rechter verzoeken het beding te vernietigen.
 

Functiewijziging
Het komt regelmatig voor dat een werknemer gedurende de duur van het dienstverband van functie wijzigt. De Hoge Raad heeft bepaald dat indien sprake is van een functiewijziging het relatiebeding haar geldigheid verliest indien:

  • sprake is van een ingrijpende functiewijziging (dus de functiewijziging was bijvoorbeeld niet voorzien toen de werknemer het beding aanvaardde); en
  • het beding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken (de werknemer kan bijvoorbeeld moeilijker een nieuwe gelijkwaardige werkkring vinden, dan toen hij het beding aanvaardde).

 

Opnieuw overeenkomen
Het kan lastig zijn om in te schatten of aan deze criteria is voldaan. Om te voorkomen dat het relatiebeding bij een functiewijziging haar geldigheid verliest, kun je ervoor kiezen om bij elke functiewijziging het relatiebeding opnieuw overeen te komen.

 

Specifieke situatie
Wil je meer weten over het geldig overeenkomen van een relatiebeding en de mogelijkheden die de werknemer heeft om een relatiebeding te vernietigen? Neem dan gerust contact met mij op.