Heeft een werknemer die minder gaat werken recht op de transitievergoeding?

Wanneer een werknemer zelf voorstelt om minder te gaan werken, heeft de werknemer in beginsel geen recht op de transitievergoeding. De situatie kan zich ook voordoen dat een werknemer minder gaat werken indien jij daar als werkgever het initiatief toe neemt. In deze blog leg ik jou uit welke gevolgen dit heeft voor de transitievergoeding.

Via Youtube kun je de video bekijken en onderstaand kun je de tekst lezen.

De transitievergoeding
Wanneer een werknemer zelf voorstelt om minder te gaan werken, heeft de werknemer over het algemeen geen recht op de transitievergoeding. Wanneer het dienstverband op jouw initiatief eindigt, heeft de werknemer in beginsel wel recht op de transitievergoeding. De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar.

Gedeeltelijke beëindiging
De situatie kan zich voordoen dat een dienstverband van een werknemer op jouw initiatief gedeeltelijk beëindigd wordt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid is of wanneer er niet meer voldoende werk is voor het volledig aantal overeengekomen uren.

Eigenlijk wordt bij een verlaging van de arbeidsuren, het dienstverband letterlijk genomen niet beëindigd. Toch heeft de Hoge Raad bepaald dat een werknemer in dat geval wel recht heeft op de transitievergoeding. Er moet dan sprake zijn van een vermindering van de arbeidstijd van ten minste twintig procent en het moet redelijk zijn te verwachten dat de verlaging blijvend is. Wanneer de werknemer in dit geval geen recht zou hebben op de transitievergoeding, leidt dit bij een gehele beëindiging in de toekomst tot ongewenste gevolgen. Immers op dat moment heeft de werknemer alleen recht op de transitievergoeding over het dienstverband met het verlaagde aantal uren.

Voorbeeld
Ik zal dit uitleggen aan de hand van een voorbeeld. De werknemer heeft een dienstverband van 40 uur per week. Op jouw verzoek wordt het dienstverband gedeeltelijk beëindigd. De resterende arbeidstijd bedraagt 24 uur per week. De werknemer heeft op dat moment recht op een transitievergoeding berekend over 16 uur per week. Wanneer in de toekomst het gehele dienstverband beëindigd wordt, bestaat nog recht op een transitievergoeding berekend over 24 uur per week.

Specifieke situatie
Wil je meer weten over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst of het berekenen van de transitievergoeding? Neem dan gerust contact met mij op.

Het arrest van de Hoge Raad kun je lezen op deze plek.