Einde dienstverband

Er zijn verschillende manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen. Je kunt hier vooraf afspraken over maken, bijvoorbeeld bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die na zes maanden eindigt. Helaas gebeurt het ook regelmatig dat je tijdens een dienstverband afscheid van een werknemer wilt nemen. Ik adviseer je graag over de wijze waarop een dienstverband kan eindigen.

Beëindiging dienstverband

Er zijn vier mogelijkheden waarop een dienstverband kan eindigen:

  • beëindiging dienstverband van rechtswege (bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die eindigt);
  • opzegging van het dienstverband (zowel door werknemer als hij ontslag neemt of door werkgever, bijvoorbeeld ontslag op staande voet of na het verkrijgen van een ontslagvergunning van UWV);
  • beëindiging dienstverband met wederzijds goedvinden (bijvoorbeeld door middel van een schriftelijke beëindigingsovereenkomst);
  • het dienstverband laten eindigen door ontbinding (bijvoorbeeld door de kantonrechter op verzoek van de werkgever).

Wanneer recht op transitievergoeding?

Wanneer het dienstverband op initiatief van de werkgever eindigt, heeft de werknemer over het algemeen recht op een transitievergoeding. Er zijn echter ook situaties waarbij je met de werknemer afwijkende afspraken kunt maken. Dit kan bijvoorbeeld wanneer het dienstverband met wederzijds goedvinden eindigt.

De route die leidt tot het einde van het dienstverband is niet altijd van tevoren goed te bepalen. Hierover adviseer ik je graag.