Arbeidsovereenkomst

Meer zekerheid en bescherming krijg je met een arbeidsovereenkomst. Wanneer ik een arbeidsovereenkomst opstel of beoordeel, houd ik rekening met een aantal aspecten. Deze aspecten bepalen hoe de inhoud van de arbeidsovereenkomst eruit zal zien. Denk hierbij aan het soort functie en de kwetsbaarheid of risico’s die de functie met zich meebrengt voor jouw bedrijf.

Het kan bijvoorbeeld wenselijk zijn om een geheimhoudingsbeding of relatie-/concurrentiebeding op te nemen in de overeenkomst. Welke samenwerking je met een werknemer aangaat bepaalt welke afspraken je maakt. Maak je bijvoorbeeld gebruik van vast personeel, seizoensmedewerkers, uitzendkrachten of is sprake van detachering? De belangen kunnen in elke situatie anders zijn.

Is je bedrijf van rechtsvorm gewijzigd?

Bij een rechtsvormwijziging is het belangrijk om sommige afspraken die eerder zijn gemaakt opnieuw schriftelijk vast te leggen. Indien een eenmanszaak bijvoorbeeld een concurrentiebeding heeft gesloten met een werknemer en de eenmanszaak wordt ingebracht in een BV, moet dit beding opnieuw overeen worden gekomen om rechtsgeldig te blijven. In veel gevallen is een rechtsvormwijziging een goede aangelegenheid om alle afspraken met het personeel nog eens onder een vergrootglas te leggen.

Waarom is een functiebeschrijving belangrijk?

Een functiebeschrijving maakt vanaf de start tot het einde van het dienstverband onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst. Een functiebeschrijving is de basis voor het hele proces van functioneren en beoordelen van jouw werknemers. Aan het functieprofiel kunnen vervolgens passende arbeidsvoorwaarden worden gekoppeld.

Weten waarom een schriftelijke arbeidsovereenkomst belangrijk is en wat jouw mogelijkheden zijn?